Jonny Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Västerviks KraftElnät AB Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Västervik Miljö & Energi AB Ledamot