Jonny Gustafsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot
Västerviks KraftElnät AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Västervik Miljö & Energi AB Ledamot