Västerviks kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och Utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktiges Demokratiberedning Ersättare