Västerviks kommun

Gunnar Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Samordningsförbundet i Kalmar län Ledamot
Kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot