Gunnar Jansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare