Jacob Hoffsten

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunfullmäktiges demokratiberedning Ledamot
Kommunfullmäktiges gruppledare Ledamot
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot