Förtroendevalda i Nässjö kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Styrelsen och nämndernas utskott

Styrelsen och nämndernas utskott.

Kommunala bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Här hittar du stiftelser, råd och förbund i Nässjö kommun.

Partier

Välj en utav partierna för att se de förtroendevalda