Netpublicator® – Produkter & tjänster för maximal mobilitet

Papperslösa möten – Netpublicator® Docs

Ett koncept för digital distribution av handlingar/dokument till läsplattor, datorer och telefoner. Konceptet är en helhetslösning inklusive appar för distribution, läsning, möjlighet till anteckningar, bokmärken med mera. Produkten driftas i Sverige och säljs som en komplett lösning för papperslösa möten.
Produkten innebär stora besparingar och ökad produktivet för tex en kommun avseende distribution av nämndhandlingar.

Läs mer →

Online-publicering av PDF-filer – Netpublication™

Plattformen Netpublication™ ger ett snabbt och enkelt sätt att distribuera dina publikationer och kataloger för publicering på nätet. Från en pdf-fil kan du generera en katalog som går att bläddra i på nätet och som ger känslan av att hålla en riktig papperskatalog i handen.

Läs mer →

Distribution av appar – Netpublicator® App Center

Netpublicator® App Center ger dig möjlighet att maila ut appar till iPhone/iPad som användaren installerar genom ett enkelt klick utan att behöva ett Apple ID. Våra egna produkter och tjänster har dessutom anpassade funktioner för inbyggda uppdateringar, användarstatistik med mera.

Läs mer →

Back to Top