Bromölla kommun

Mats Adamsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bromölla Fjärrvärme AB Ersättare
Gruppledare Ersättare
Myndighetsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Jord- och Skogsbruksförrättning God man
Bromölla Energi och Vatten AB Ersättare