Bromölla kommun

Anette Persson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Ivetofta Sparbank Huvudman
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Överförmyndarnämnden Ersättare