Bromölla kommun

Yvonne Nilsson

Alternativet Bild på Yvonne Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Överförmyndarnämnden Ledamot
Rådet för funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Trygghetsrådet Ledamot