Mullsjö kommun

Hitta förtroendevalda

Rensa allt

Sökresultat

Förnamn Efternamn Parti
Albert Müller Sverigedemokraterna
Alexander Norman Miljöpartiet
Anders Stein Mullsjö Framtid
Andrea Krusing Kristdemokraterna
Anna Isaksson
Anna Zetterberg Liberalerna
Berit Abrahamsson Kristdemokraterna
Bertil Engström Miljöpartiet
Björn Pettersson Socialdemokraterna
Calle Nyholm Miljöpartiet
Carina Lindén Vänsterpartiet
Catinka Eriksson Socialdemokraterna
Cecilia Petersson Socialdemokraterna
Charlotte Götesson Moderaterna
Christer Rube Socialdemokraterna
Christian Wall Sverigedemokraterna
Daniel Didriksson Socialdemokraterna
Daniela Heits Ej partiansluten
David Svenn Centerpartiet
David Löfstedt Moderaterna
David Holm Kristdemokraterna
Douglas Öberg Socialdemokraterna
Eira Wassberg Socialdemokraterna
Emma Josefsson Miljöpartiet
Eva Nilsson Moderaterna
Ewa Johansson Sverigedemokraterna
Fredrik Roos Sverigedemokraterna
Fredrik Samuelson Moderaterna
Fredrik Lindman Kristdemokraterna
Gert Kvarnstrand Sverigedemokraterna
Gun Nilsson Centerpartiet
Gunnar Brengesjö Kristdemokraterna
Gunnel Engström Miljöpartiet
Göran Grunditz Moderaterna
Göran Brengesjö
Göran Eriksson Sverigedemokraterna
Harrieth Cajfeldt-Carlsson Socialdemokraterna
Harry Lundgren Kristdemokraterna
Helena Broberg Moderaterna
Henrik Jansson Moderaterna
Håkan Stigmarker
Ingemar Eriksson Moderaterna
Irene Klingberg Miljöpartiet
Jakob Junvik Kristdemokraterna
Jan Toremark Liberalerna
Jenny Hultgren Sverigedemokraterna
Jenny Svensson Socialdemokraterna
Jerker Nord Moderaterna
Jesper Johansson Sverigedemokraterna
Jimmie Larsson Moderaterna
Joachim Stenberg Mullsjö Framtid
Joachim Werich Moderaterna
John Algotsson Centerpartiet
Johnny Wismén Socialdemokraterna
Joseph Tornell Kristdemokraterna
Jouko Broström Centerpartiet
Karin von Zweigbergk Moderaterna
Katarina Karlsson Socialdemokraterna
Kent Oskarsson Socialdemokraterna
Kerstin Svensson Ej partiansluten
Kicki Svensson Socialdemokraterna
Kristina Hellström-Brengesjö Kristdemokraterna
Kristoffer Blomstrand Vänsterpartiet
Lars Kyrkeryd Moderaterna
Lars Eriksson Kristdemokraterna
Lars-Olof Tingman
Leif Filipsson Centerpartiet
Leif Andersson Ej partiansluten
Lenny Elf Socialdemokraterna
Leontina Aurell Sverigedemokraterna
Linda Danielsson Socialdemokraterna
Liza Oswald Socialdemokraterna
Magnus Alard Liberalerna
Martin Svensson Socialdemokraterna
Mats Tingshagen Socialdemokraterna
Mats Persson Moderaterna
Mats Klarén Socialdemokraterna
Mikael Sjöberg Sverigedemokraterna
Mikael Lundqvist Moderaterna
Mikael Johansson Vänsterpartiet
Paula Ekblom Kristdemokraterna
Per Högberg Kristdemokraterna
Per Helgegren
Pernilla Jovanovic Socialdemokraterna
Peter Naurén Moderaterna
Richard Nordenberg Socialdemokraterna
Robert Andersson Sverigedemokraterna
Roger Abrahamsson Socialdemokraterna
Roy Larsson Vänsterpartiet
Sara Bjerenius Miljöpartiet
Staffan Bäckelid Kristdemokraterna
Stanley Abrahamsson Kristdemokraterna
Stefan Lindkvist Mullsjö Framtid
Susan Rudberg Vänsterpartiet
Therese Wikström Socialdemokraterna
Thore Thorstensson Liberalerna
Tomas Elf Socialdemokraterna
Tonie Krusing Kristdemokraterna
Tor Asbjörnsen Socialdemokraterna
Ulrica Jellback Kristdemokraterna
Åke Gustafsson Ej partiansluten