Vetlanda kommun

Daniel Berner

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden 2:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot