Vetlanda kommun

Andreas Elamsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ersättare
Parlamentariska kommittén Ledamot
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund (Finsam) Ersättare