Vetlanda kommun

Andreas Elamsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Kretslopp Sydost Ersättare
Parlamentariska kommittén Ledamot
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund (Finsam) Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ersättare