Vetlanda kommun

Robin Wallén Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Kommunstyrelsen Ordförande
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot