Vetlanda kommun

Robin Wallén Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ordförande
Kommunstyrelsen Ordförande
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot