Vetlanda kommun

Jan Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ledamot
Parlamentariska kommittén Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Styrelsen för Kretslopp Sydost Ersättare
Styrelsen för Witalabostäder AB Ledamot
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot