Vetlanda kommun

Jan Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot
Styrelsen för Witalabostäder AB Ledamot
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Parlamentariska kommittén Ledamot