Vetlanda kommun

Jan Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Styrelsen för Witalabostäder AB Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot