Vetlanda kommun

Jan Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler 1:e vice ordförande
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB 1:e vice ordförande
Styrelsen för Witalabostäder AB 1:e vice ordförande
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot