Vetlanda kommun

Henrik Tvarnö

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Kommunstyrelsen Ordförande
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot