Vetlanda kommun

Henrik Tvarnö

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot