Vetlanda kommun

Monica Samuelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Parlamentariska kommittén Ersättare
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot