Vetlanda kommun

Monica Samuelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Parlamentariska kommittén Ersättare
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot