Vetlanda kommun

Monica Samuelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare
Parlamentariska kommittén Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot