Vetlanda kommun

Carina Bardh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Vice ordförande
Styrelsen för Höglandets samordningsförbund (Finsam) Ledamot
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Höglandsförbundet, direktionen Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot