Vetlanda kommun

Mikael Loberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Parlamentariska kommittén Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB 1:e vice ordförande
Miljö- och byggnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot