Vetlanda kommun

Dan Ljungström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Njudung Avfallshantering AB Ordförande
Styrelsen för Njudung Energi Sävsjö AB Ordförande
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot
Styrelsen för Njudung Vetlanda Elnät AB Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot