Förtroendemannaregister - Eslövs kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningarna som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Kommunalförbund

Kommunen är medlem i flera kommunalförbund. Oftast bildas kommunalförbund för frågor som är ekonomiskt och organisatoriskt tunga att bära för en ensam kommun. Till exempel räddningstjänst och vatten och avlopp.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Råd

Här presenteras de råd där kommunen är representerade

Stiftelser

Kommunen utser ledamöter i styrelsen för vissa stiftelser. Man kan läsa i stiftelsens stadgar om kommunens engagemang

Övriga

Här hittar du till exempel externa organisationer, andra myndigheter med flera

Partier

Välj en utav partierna för att se de förtroendevalda