Sävsjö kommun

Hitta förtroendevalda

Använd fler parametrar via avancerad sökning.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Sävsjö kommuns högsta beslutande instans och är direktvalda av kommuninvånarna. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnderna.

Styrelse och nämnder

I kommunstyrelsen och nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder förvaltningarna som i sin tur utför och ansvarar för den dagliga verksamheten. Det finns även en Höglandsgemensam överförmyndarnämnd. Mer information om ledamöter och ersättare i den gemensamma nämnden finner du på savsjo.se.

Kommunrevisionen

Kommunens revisorer utses av fullmäktige. Revisionens uppdrag är att granska den kommunala verksamheten och prövar också de förtroendevaldas ansvarstagande.

Kommunala bolag och ekonomiska föreningar

Kommunen äger ett antal bolag, både helägda och delägda bolag. Kommunfullmäktige beslutar vilka bolag som ska finnas och utser styrelser. I de delägda bolagen finns även ledamöter och ersättare från andra Höglandskommuner.

Råd

Samverkansorgan med representanter från kommunen och intresseorganisationer.

Övrigt

Övriga instanser där förtroendevalda har uppdrag.

Partier

Välj en utav partierna för att se de förtroendevalda