Användarpolicy

Netpublicator Docs med tillhörande tjänster ägs av Netpublicator Apps AB, nedan nämnda som Netpublicator.

Användare av tjänsten Netpublicator Docs får inte publicera material som är ärekränkande, nedsättande, pornografiska, integritetskränkande, obscena, skymfande, olagliga, racistiska, anstötliga, skadliga för en minderårig eller som utgör en kränkning av en tredje parts immateriella rättigheter eller som på annat sätt skulle kränka en tredje parts rättigheter.

Det är du som användare och inte Netpublicator som drar gränsen för vad som ryms inom varje användares demokratiska rätt enligt lag kring det fria ordet. Netpublicator övervakar därmed inte innehållet i våra användares dokument.

Netpublicator kan inte hållas ansvariga för vad våra användare publicerar men vi utvärderar publicerat material tillsammans med den som publicerat om det sker en påstötning. Netpublicator äger rätten till att ta bort material från bolagets servrar utan medgivande från den användare som publicerat material.

Hantering av Personuppgifter

De personuppgifter som vi hämtar in om dig hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). De uppgifter som sparas är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda tjänsten och tillgodose de önskemål du har som kund. Personuppgifter och dokument tas bort när kontot/tjänsten avslutats.

Inga uppgifter lämnas ut till tredje part.

Hantering av personliga anteckningar

Anteckningar skapade av dig som användare kan bara ses av dig förutsatt att du själv inte delat dem till någon annan användare.

Inga personliga anteckningar lämnas därmed ut till tredje part såvida det inte beslutats av svensk domstol.