Papperslösa möten

En säker och plattformsoberoende tjänst för dina möten

Ett koncept för digital distribution av handlingar till läsplattor, datorer och telefoner

Konceptet är en helhetslösning inklusive appar för distribution, läsning, möjlighet till anteckningar, bokmärken med mera.
Produkten säljs som en komplett lösning för papperslösa möten.

DISTRIBUTION

Mötesdeltagarna får ut mötesmaterial elektroniskt i sina läsplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. Via ett webbgränssnitt administreras och publiceras möten och mötesmaterial och en ändring kan göras på nolltid.

BLI VÄL FÖRBEREDD

Vi vet alla hur viktigt det är att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Netpublicator ger dig plattformarna så att du alltid är välförberedd inför beslutsmötet. Komplettera materialet till mötesdeltagarna på direkten om det uppstår förändringar.

MULTIPLA PLATTFORMAR

Netpublicator erbjuds över ett flertal plattformar för enkel åtkomst åt användarna.

  • iPad & iPhone
  • Android
  • Windows 8 (RT inkluderat)
  • På webben

SÄKER

Många av våra kunder har ett behova att säkerställa PUL eller hantera känslig sekretessbelagd information.

Läs mer om hur vi skapar en säker miljö för att lagra data och autentisera användare.

Din organisations dokument samlade på en plats

Tillsammans med dina anteckningar, lätt tillgängliga.
Systemet används flitigt inom politiken av många kommuner och landsting, inom fackförbund, statliga verk, men även inom näringslivet i tex styrelser. Flera av våra kunder är några av Sveriges största organisationer.