Integrera direkt med ditt ärendehanteringssystem

Vi har deltagit i ett flertal integrationer av ärendehanteringssystem mot vårt API – Application Programming Interface. Integrationen sker smidigt genom att använda vårt väldokumenterade API. Det finns även möjlighet att Netpublicator Docs hämtar data från ett ärendehanteringssystem om det finns ett väl utbyggt API tillgängligt.

Netpublicator åtar sig också ett helhetsåtagande vid integrationsarbete vid behov (tex om ett API saknas).

Möjligt att integrera med Active Directory

Netpublicator Docs kan integreras med ett Active Directory för enklare användarhantering. En integration medför även att man kan nyttja samma lösenord i fler tjänster.