Digital dokumentdistribution - Netpublicator Docs

Med Netpublicator Docs genomför man snabbt och enkelt ett papperslöst möte.

Mötesdeltagarna får ut mötesmaterial elektroniskt i sina läsplattor, smarta mobiltelefoner och datorer. Via ett webbgränssnitt administreras och publiceras möten och mötesmaterial och en ändring kan göras på nolltid. Med Netpublicator API skapas även möjligheten att styra innehållet från andra system, tex ett ärendehanteringssystem.

Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt!

Intuitiv plattform

Plattformen är intuitiv och lätt att jobba med. Det går snabbt att publicera nya möten och mötesmaterial och användarna nås av det nya materialet direkt. En rad funktioner finns för att uppnå smidig, säker och effektiv användning:

  • Synkronisering – automatiska uppdateringar när material förändras av administratör
  • Läshjälp – håll reda på material som återstår att läsa
  • Fliknavigering – växla snabbt och smidigt mellan material
  • Offline – arbeta i nedkopplat läge utan internet-access
  • Säkerhet – Stora möjligheter att styra behörigheter och funktioner för maximal säkerhet
  • Säkerhet – Olika möjligheter till 2-faktorsinloggning
  • Säkerhet – Starka och unika krypteringslösningar
  • Och mycket, mycket mera

För vem

Systemet används flitigt inom politiken av många kommuner och landsting, inom fackförbund, statliga verk, men även inom näringslivet i tex styrelser. Flera av våra kunder är några av Sveriges största organisationer.

Gemensamt för samtliga organisationer, stora som små, är att de hanterar känsliga dokument och ställer stora krav på säkerhet, tillgänglighet och kontinuerlig utveckling.

Netpublicator Docs är Sveriges i särklass mest använda system för papperslösa möten. Ett system som även används i andra nordiska länder.

För mer information vänligen kontakta oss.

Säkerhet

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att PUL – personuppgiftslagen efterföljs

Därför kan material PUL-klassas i plattformarna vilket innebär att materialet inte kan accessas på ett sätt så att det går att oavsiktligt eller avsiktligt spara ner och distribuera vidare. Man kan även ha publik visning av tex en nämnds handlingar. De objekt som PUL-klassats visas aldrig offentligt.

Plattformarna har stöd för sekretess

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att sekretess efterföljs. Uppladdat material till Netpublicator Docs kan sekretessklassas vilket innebär att materialet enbart kan accessas i helt säkra miljöer. Tex kan en sekretessklassad fil inte öppnas i en webbläsare eller delas/mailas. Man kan även stärka inloggningen genom en 2-faktor som sker via SMS. Rent generellt kan man styra väldigt detaljerat var en användare kan göra med en fil, på vilka plattformar man skall kunna öppna filen osv. Det absolut strängaste klassningen innebär att man endast kan läsa material online utan att filer lagras på disk i enhet, tex en iPad. Bland våra kunder finns olika typer av material som är sekretessklassat. Tex ärenden inom en Social förvaltning i en kommun eller styrelsehandlingar i en bank.

Plattformarna har stöd för två-faktorsinloggning

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att en användare är behörig att ta del av material. Därför kan material klassas för två-faktorsinloggning i plattformarna vilket innebär att materialet enbart kan accessas efter det att användaren bekräftat sin identitet med en kod som skickas ut via SMS. Koderna som skickas ut via SMS är giltiga i ett definierbart antal minuter (sätts per kund). När man startat en ny session förlängs sessionen vid varje kontakt mellan servern och en app. Sessionstiden är definierbar per kund. Om man tex skall ta en paus i sitt möte kan man enkelt avsluta en session direkt från appen.

Plattformarna använder sig av kryptering för att garantera ett gott skydd av materialet

Materialet som lagras på Netpublicators servrar och används i Netpublicator Docs krypteras med kraftfulla algoritmer för att garantera att materialet skyddas.