Myndighet / Statliga verk

Vi vet alla hur viktigt det är att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Netpublicator ger dig plattformarna så att du alltid är välförberedd inför beslutsmötet. Komplettera materialet till mötesdeltagarna på direkten om det uppstår förändringar. Plattformarna ger användarna stöd så att de inte missar att gå igenom något material och genom offline-läget så kan användarna läsa materialet utan internet-uppkoppling.