Digital anslagstavla

Tjänsten ger er organisation möjlighet att på ett behörighetsstyrt och spårbart sätt anslå beslut, kungörelser, mm som enligt lag ska anslås på en digital anslagstavla på er hemsida. Tjänsten hanterar med automatik publiceringstider och olika anslagstyper. För allmänheten visas publicerings- och avpubliceringsdatum (även för admins).

Tjänsten har en smidig behörighetshantering och inbyggda arkivfunktioner. En admin kan när som helst ta fram hur anslagstavlan såg ut ett visst datum (kräver en speciell behörighet som kan styras per instans).

Vilken information som skall visas per anslagstyp kan anpassas med hjälp av Netpublicator Forms (dynamisk formulärhantering).

Den del som skall visas på er hemsida är helt anpassningsbar efter storlek (mobilanpassad) vilket för den enkel att implementera oavsett design på er hemsida. Ni kan även anpassa färger, typsnitt med mera för att den digitala anslagstavlan skall passa er grafiska profil.

Ett arbete med implementering kan påbörjas redan nu och tjänsten lanseras 1:a december 2017.

För mer information vänligen kontakta oss.

Säkerhet

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att PUL – personuppgiftslagen efterföljs

Därför kan material PUL-klassas i plattformarna vilket innebär att materialet inte kan accessas på ett sätt så att det går att oavsiktligt eller avsiktligt spara ner och distribuera vidare. Man kan även ha publik visning av tex en nämnds handlingar. De objekt som PUL-klassats visas aldrig offentligt.

Plattformarna har stöd för sekretess

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att sekretess efterföljs. Uppladdat material till Netpublicator Docs kan sekretessklassas vilket innebär att materialet enbart kan accessas i helt säkra miljöer. Tex kan en sekretessklassad fil inte öppnas i en webbläsare eller delas/mailas. Man kan även stärka inloggningen genom en 2-faktor som sker via SMS. Rent generellt kan man styra väldigt detaljerat var en användare kan göra med en fil, på vilka plattformar man skall kunna öppna filen osv. Det absolut strängaste klassningen innebär att man endast kan läsa material online utan att filer lagras på disk i enhet, tex en iPad. Bland våra kunder finns olika typer av material som är sekretessklassat. Tex ärenden inom en Social förvaltning i en kommun eller styrelsehandlingar i en bank.

Plattformarna har stöd för två-faktorsinloggning

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att en användare är behörig att ta del av material. Därför kan material klassas för två-faktorsinloggning i plattformarna vilket innebär att materialet enbart kan accessas efter det att användaren bekräftat sin identitet med en kod som skickas ut via SMS. Koderna som skickas ut via SMS är giltiga i ett definierbart antal minuter (sätts per kund). När man startat en ny session förlängs sessionen vid varje kontakt mellan servern och en app. Sessionstiden är definierbar per kund. Om man tex skall ta en paus i sitt möte kan man enkelt avsluta en session direkt från appen.

Plattformarna använder sig av kryptering för att garantera ett gott skydd av materialet

Materialet som lagras på Netpublicators servrar och används i Netpublicator Docs krypteras med kraftfulla algoritmer för att garantera att materialet skyddas.