Netpublicator Elected

Med Netpublicator Elected hanterar och förser du din organisations behov av data kopplat till dina förtroendevalda. Sedan långt tillbaka kanske du hanterar delar av uppgifterna kopplat till en förtroendevald, såsom politiska uppdrag, och kontaktuppgifter, i ett förtroendemannasystem. Vi tror att den tiden är förbi!

Idag skall en förtroendevald hantera mycket mer av sitt uppdrag i en digital kontext. Exempel på digital hantering av förtroendevalda är:

  • Registrering av en förtroendevald kopplat till folkbokföringen och Valmyndigheten
  • Hantering av den förtroendevaldas uppdrag
  • Skapandet av den förtroendevalda i en mängd olika system internt i organisationen såsom AD, Lönesystem, passersystem, med mera
  • Digital möteshantering inkl tillgång till möteshandlingar, närvaroregistrering och votering
  • Publicering av kontaktuppgifter på publikwebb
  • Möjlighet till kommunikation mellan förtroendevalda och mellan din organisation och den förtroendevalda, tex i en chat, mina meddelandet eller liknande
  • Hantering av tex iPads, mobiler och datorer
  • Medborgardialog med förtroendevalda
  • Och mycket mycket mer…

För att inte behöva skapa den förtroendevalde i en mängd delsystem för att hantera ovan krävs betydligt mer än vad man kan göra i ett traditionellt förtroendemannasystem. Kraven är helt annorlunda redan idag och behovet kring en digital hubb med den förtroendevalda i fokus kommer bara öka i takt med att digitaliseringen tar fart. För det krävs en plattform som kan förse andra system med data kring dina förtroendevalda utan manuella processer.

Därför bygger vi Netpublicator Elected – lanseras våren 2018.

För mer information vänligen kontakta oss.

Ett exempel på integration med elected: Kristianstads kommun

Säkerhet

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att PUL – personuppgiftslagen efterföljs

Därför kan material PUL-klassas i plattformarna vilket innebär att materialet inte kan accessas på ett sätt så att det går att oavsiktligt eller avsiktligt spara ner och distribuera vidare. Man kan även ha publik visning av tex en nämnds handlingar. De objekt som PUL-klassats visas aldrig offentligt.

Plattformarna har stöd för sekretess

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att sekretess efterföljs. Uppladdat material till Netpublicator Docs kan sekretessklassas vilket innebär att materialet enbart kan accessas i helt säkra miljöer. Tex kan en sekretessklassad fil inte öppnas i en webbläsare eller delas/mailas. Man kan även stärka inloggningen genom en 2-faktor som sker via SMS. Rent generellt kan man styra väldigt detaljerat var en användare kan göra med en fil, på vilka plattformar man skall kunna öppna filen osv. Det absolut strängaste klassningen innebär att man endast kan läsa material online utan att filer lagras på disk i enhet, tex en iPad. Bland våra kunder finns olika typer av material som är sekretessklassat. Tex ärenden inom en Social förvaltning i en kommun eller styrelsehandlingar i en bank.

Plattformarna har stöd för två-faktorsinloggning

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att en användare är behörig att ta del av material. Därför kan material klassas för två-faktorsinloggning i plattformarna vilket innebär att materialet enbart kan accessas efter det att användaren bekräftat sin identitet med en kod som skickas ut via SMS. Koderna som skickas ut via SMS är giltiga i ett definierbart antal minuter (sätts per kund). När man startat en ny session förlängs sessionen vid varje kontakt mellan servern och en app. Sessionstiden är definierbar per kund. Om man tex skall ta en paus i sitt möte kan man enkelt avsluta en session direkt från appen.

Plattformarna använder sig av kryptering för att garantera ett gott skydd av materialet

Materialet som lagras på Netpublicators servrar och används i Netpublicator Docs krypteras med kraftfulla algoritmer för att garantera att materialet skyddas.