Netpublicator Sign

Netpublicator Sign är ett enkelt sätt att på distans skapa juridiskt bindande underskrifter för protokoll, handlingar, avtal, med mera. Trots extremt hög säkerhet är underskriftsmomentet väldigt enkelt för användaren och uppfyller EU:s förordning eIDAS att vara en avancerad elektronisk underskrift.

Användning

Hur en elektronisk underskrift går till rent praktiskt beskrivs med fyra enkla steg.
  • En administratör i Netpublicators webbgränssnitt väljer vilka personer som ska skriva under ett dokument. Detta moment kan också ske i ditt verksamhetssystem genom en integration
  • Användaren blir notifierade att de har dokument att skriva under och loggar in i Netpublicator Sign-appen eller via webben
  • Användaren väljer att signera dokumentet och blir då ombedd att signera filen genom mobilt BankID. Observera att det Mobila Bank-IDt inte behöver vara installerat på samma enhet som du signerar
  • När användaren har skrivit under dokumentet visas det för administratören i webbgränssnittet (som även blir notifierad via mail)

För mer information vänligen kontakta oss.

En extra sida läggs till sist i dokumentet där signaturerna visas med information om att dokumentet är stämplat av Netpublicator som garanti för att den som har skrivit under är den som den utger sig för att vara, tidpunkt för underskrift och BankID:s referensnummer. Utseendet på denna sida kan anpassas per kund.

Genom att öppna upp ett underskrivet dokument i till exempel Acrobat Reader kan en användare se att dokumentet är underskrivet med ett för tiden vid signering giltigt certifikat och att dokumentet inte ändrats sen dess.

Användaren kan välja att visa detaljerad information om signaturer och kan då även se vem som signerat dokumentet.

Användargränssnitt

Signerat dokument

Ett exempel på hur ett signerat dokument ser ut i Acrobat Reader.

Säkerhet

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att PUL – personuppgiftslagen efterföljs

Därför kan material PUL-klassas i plattformarna vilket innebär att materialet inte kan accessas på ett sätt så att det går att oavsiktligt eller avsiktligt spara ner och distribuera vidare. Man kan även ha publik visning av tex en nämnds handlingar. De objekt som PUL-klassats visas aldrig offentligt.

Plattformarna har stöd för sekretess

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att sekretess efterföljs. Uppladdat material till Netpublicator Docs kan sekretessklassas vilket innebär att materialet enbart kan accessas i helt säkra miljöer. Tex kan en sekretessklassad fil inte öppnas i en webbläsare eller delas/mailas. Man kan även stärka inloggningen genom en 2-faktor som sker via SMS. Rent generellt kan man styra väldigt detaljerat var en användare kan göra med en fil, på vilka plattformar man skall kunna öppna filen osv. Det absolut strängaste klassningen innebär att man endast kan läsa material online utan att filer lagras på disk i enhet, tex en iPad. Bland våra kunder finns olika typer av material som är sekretessklassat. Tex ärenden inom en Social förvaltning i en kommun eller styrelsehandlingar i en bank.

Plattformarna har stöd för två-faktorsinloggning

Många av våra kunder har ett behov av att säkerställa att en användare är behörig att ta del av material. Därför kan material klassas för två-faktorsinloggning i plattformarna vilket innebär att materialet enbart kan accessas efter det att användaren bekräftat sin identitet med en kod som skickas ut via SMS. Koderna som skickas ut via SMS är giltiga i ett definierbart antal minuter (sätts per kund). När man startat en ny session förlängs sessionen vid varje kontakt mellan servern och en app. Sessionstiden är definierbar per kund. Om man tex skall ta en paus i sitt möte kan man enkelt avsluta en session direkt från appen.

Plattformarna använder sig av kryptering för att garantera ett gott skydd av materialet

Materialet som lagras på Netpublicators servrar och används i Netpublicator Docs krypteras med kraftfulla algoritmer för att garantera att materialet skyddas.